Rany przewlekłe

Czym są rany przewlekłe?

Rozległość i lokalizacja uszkodzenia, infekcje bakteryjne, wirusowe lub grzybicze, choroby prowadzące do martwicy tkanek oraz inne schorzenia komplikują, zakłócają lub wręcz uniemożliwiają naturalne procesy gojenia ran. Wówczas powstaje rana przewlekła. Najczęściej dotyczą Pacjentów z:

  • owrzodzeniem żylnym podudzi;
  • odleżynami;
  • zespołem stopy cukrzycowej.

W naszej Klinice zajmujemy się szczególnie leczeniem Pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej. Jest to powikłanie, które może wystąpić nawet u 25% Pacjentów z cukrzycą. Czynniki przyczyniające się do wystąpienia tego powikłania to:

  • niedokrwienie (angiopatia);
  • upośledzenie czucia bólu, dotyku i temperatury (neuropatia czuciowa);
  • zaniki i przykurcze mięśni (neuropatia ruchowa);
  • nieprawidłowe połączenia tętniczo-żylne (neuropatia autonomiczna);
  • uraz mechaniczny.

Każdy Pacjent z raną przewlekłą wymaga indywidualnej i specjalnie dla niego dobranej metody leczenia. Wykorzystujemy wszystkie dostępne środki jakie oferuje współczesna medycyna (nowoczesne opatrunki, laseroterpaia, celowane leczenie farmakologiczne) i podchodzimy w sposób całościowy do każdego z naszych podopiecznych. Duży nacisk kładziemy na leczenie choroby podstawowej będącej przyczyną powstania rany przewlekłej, edukujemy, pomagamy rozwiązywać problemy.

Jednym z mechanizmów powstawania zespołu stopy cukrzycowej jest uszkodzenie naczyń krwionośnych spowodowane długotrwałym podwyższonym poziomem cukru we krwi, co skutkuje zmniejszeniem ich elastyczności, nasileniem miażdżycy a nawet zarastaniem. Zwiększona lepkość krwi, skłonność do sklejania się płytek może być przyczyną powstawania skrzepów. Wszystkie te czynniki mogą doprowadzić martwicy tkanek stopy, co może nawet skończyć się amputacją.

Podwyższony poziom cukru we krwi doprowadza również do uszkodzenia układu nerwowego. Upośledzone odczuwanie bólu, dotyku i temperatury w połączeniu z deformacją stopy powstałą w wyniku zaniku i przykurczu mięśni ułatwiają tworzenie modzeli, nadmiernego rogowacenia skóry. Stąd już tylko krok do powstania rany przewlekłej.